Email
  info@manuaali.net
Phone
  +358 400 292291
Suomeksi in English på Svenska auf Deutsch По-русски

Yritys

Manuaali Ky on perustettu B2B-toimintamallin mukaisesti. Yrityksen päätoimialana on teknisten käyttöohjeiden ja asiakirjojen suunnittelu ja toteutus. Asiakaskohteina ovat maahantuonti- ja vientiyritykset. Yrityksellä on vahva +25 vuoden kokemus käyttöohjeiden laatimisesta tekniikan alalla.

Yritys toimii pääasiallisesti omistajansa sekä 9 tekniikkaan erikoistuneen kääntäjän voimin. Heillä on laaja osaaminen ja ammattitaito erilaisissa julkaisuissa tarvittavien ohjelmien käytöstä. Tekniikan osa-alueet ovat heille tuttuja, joten eri alojen sanastot ja termit ovat hyvin "hanskassa". Ammattitaitoa pidetään yllä jatkuvilla koulutuksilla niin kielenhuollon, ohjelmien kuin ammatillisten erikoisalojen, esim. REACH- ja CLP-asetusten yms. osalta.

  • Kääntäminen ei ole vain pelkkää sanojen kääntämistä. Kääntäjällä täytyy olla käsitys siitä, millaiset ihmiset käännöstä lukevat ja kuinka he sen ymmärtävät.

Siksi käännettävää tekstiä joudutaan usein stilisoimaan,kuitenkin niin, että alkuperäisen tekstin asiasisältö ei muutu.

Pienen yrityksen voimin on helpompi olla "joustava" asiakkaiden kanssa. Työajat ovat itse säädeltävissä, joten työt tehdään aina aikataulujen puitteissa.

100 % luottamus asiakkaiden kanssa on erittäin tärkeä kriteeri etätyön tekijöillä. Kaikki asiat pysyvät aina toimeksiantajan ja työntekijän välisinä tietoina. Työntekijällä on vaitiolovelvollisuus työssään tietoonsa tulevista asioista.