Företag

Manuaali Ky grundar sin verksamhet på affärsprincipen "business to business". Företagets huvudaktivitet är planering och framtagning av tekniska bruksanvisningar och dokument. Olika import- och exportfirmor är företagets viktigaste kundmålgrupper. Företaget har +25 års erfarenhet i framtagning av bruksanvisningar inom det tekniska området.
Företaget drivs huvudsakligen av ägarinnan själv. Hon har vidsträckt kunskap och yrkesskicklighet i användandet av de speciella datorprogram som används för framställning av publikationer. Hon har god kunskap inom olika tekniska områden, varför terminologi och användandet av facktermer kan anpassas till kundens önskemål.
  • Процесс перевода – это не только перевод слов. Переводчик должен иметь представление о том, кому предназначены и на какой уровень понимания рассчитаны переводы.
  • Beim Übersetzen geht es um mehr als nur um das Übertragen von Wörtern. Der Übersetzer muss ein Bild davon haben, wer die Übersetzung liest und wie sie verstanden wird.
  • Översättning består inte enbart av att översätta ord för ord. Översättaren måste ha ingående kunskaper i ämnet och hur den översatta texten kommer att användas.
  • A translator must have a good knowledge about different technical subjects in order to adapt the text to the user's demands.
  • Kääntäminen ei ole vain pelkkää sanojen kääntämistä. Kääntäjällä täytyy olla käsitys siitä, millaiset ihmiset käännöstä lukevat ja kuinka he sen ymmärtävät.

Som ett mindre företag kan vi agera "flexibelt" vis-à-vis kunderna. Vi bestämmer själva över arbetstiderna, varför uppdragen alltid utförs enligt den uppgjorda tidtabellen.

100%-igt förtroende är A och O för samarbete med distansarbetare, och samtliga ärenden behandlas konfidentiellt. Den enskillde arbetaren har tystnadsplikt gällande såväl innehållet i dokumenten som deras blotta existens.