TjänsterFöretag

Manuaali Ky grundar sin verksamhet på affärsprincipen "business to business". Företagets huvudaktivitet är planering och framtagning av tekniska bruksanvisningar och dokument.

Olika import- och exportfirmor är företagets viktigaste kundmålgrupper. Företaget har +20 års erfarenhet i framtagning av bruksanvisningar inom det tekniska området .

Läs mer

Översättning