Tjänster

Manuaali Ky arbetar vanligtvis med utgångspunkt från en befintlig handbok, och översätter den till finska eller engelska. Men ofta planeras dokumentet från början med ledning av det underlag kunden presenterar i form av text, bilder och grafik. Redigeringen sker med hjälp av speciella publikationsprogram. Stor vikt läggs på att samordna text och bilder till en helhet som gör instruktionerna klara och funktionella för användaren.

Kraven på handböcker har ökat med det allt mer stränga EU-direktiven, och leverantörerna måste leverera sina utrustningar med handböcker som uppfyller dessa krav. Detta gäller speciellt för CE-märkta utrustningar, där till exempel säkerhetsanvisningar måste medlevereras på mottagarlandets språk.


Många tillverkningsföretag känner inte till bestämmelserna för dokumentation vid export, speciellt för elektriska, pneumatiska och hydrauliska system. Manuaali Ky kan bistå med konsulttjänster även om själva dokumentet inte behöver framtagas.

Manuaali Ky utför även översättning av teknisk text. För speciella krav anlitas experter, till exempel översättare för speciella språk och ritare.

Huvudspråken är finska, engelska, svenska och tyska.

Översättning:

  • Finska
  • Engelska
  • Svenska
  • Tyska
  • Estniska
  • Ryska